Diensten

Inspecties en certificering

Van der Wal Elektrotechniek is gecertificeerd om inspecties en keuringen uit te voeren.

Maak een afspraak →

Inbouwverklaring

Van der Wal Elektrotechniek is gecertificeerd om radar-, bochtaanwijzer-,  en AIS-inbouwverklaring (RBA) af te geven.

Tachografen

Door Marble Automation is Van der Wal Elektrotechniek gecertificeerd om tachografen te installeren, onderhouden én keuren. Vanzelfsprekend onderhouden wij ook tachografen van andere leveranciers.

Elektrisch stuurwerk keuren

Van der Wal Elektrotechniek verzorgt de verplichte periodieke keuring van stuurwerken. Blijkt er tijdens een keuring een reparatie noodzakelijk dan voeren wij die meteen voor u uit. Hierdoor kan er alsnog goedkeuring gegeven worden.

ADN

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in de binnenvaart is de ADN-regelgeving van toepassing. Deze regelgeving stelt dat er periodiek inspecties uitgevoerd moeten worden. Om deze inspecties te mogen uitvoeren is Van der Wal Elektrotechniek door het ILT (ministerie van Infrastructuur en Milieu) gecertificeerd om de volgende werkzaamheden uit te voeren:

  • Controleren van de isolatieweerstand;
  • Controleren van de aarding;
  • Keuren van de elektrische inrichtingen in ‘erkend veilige’ en ‘beperkt explosieveilige’ uitvoering;
  • Opmaken documenten zoals toestellijsten en overzichtstekeningen.

NEN 3140

Van der Wal Elektrotechniek inspecteert en keurt handgereedschap NEN 3140 op veiligheid. Voldoet het gereedschap aan de normen, dan ontvangt u van Van der Wal het certificaat NEN 3140.

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Aanmelden →