Audit Gevaarlijke stoffen

2231643 Van der Wal   LI post

Voor het vernieuwen van onze certificering Elektrische inrichtingen binnenvaart, heeft het ILenT 16 november een audit bij ons uitgevoerd. De audit bestond uit verschillende onderdelen. Nu zijn we in afwachting van de beoordeling, die we vol vertrouwen tegemoet zien.

Het ILenT is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zij werken aan veiligheid, vertrouwen en duurzaamheid in transport, infrastructuur, milieu en wonen.

ILenT

De Inspectie Leefomgeving en Transport voert de audit uit. Wij willen onze bedrijfserkenning voor elektrische inrichtingen voor het keuren van isolatieweerstand en aarding of het keuren van de elektrische inrichtingen (beperkt explosieveilig en erkend veilig) op binnenschepen met een Certificaat van Goedkeuring - CvG - en bunkerstations vernieuwen. Kortweg heet dit ‘Elektrische inrichtingen binnenvaart’.

Procedures

Twee inspecteurs van de ILenT zijn in gesprek gegaan met Reindert de Bruijn, Hendrik vander Graaf en Johan van der Wal. Tijdens dit gesprek is vooral ingezoomd op onze procedures. Hoe is de opmaak van documenten geregeld? Wie komen hiervoor in aanmerking? En beschikken we over een kwaliteitsmanagementsysteem en over de juiste ADN-regelgeving? De inspecteurs hebben diverse documenten opgevraagd. Deze worden inhoudelijk getoetst en terugkoppeling daarover volgt.

ATEX

Reindert, Hendrik en ook Pieter de Wolf hebben begin dit jaar een ATEX-training gevolgd. Zij hebben daarvoor het certificaat behaald. Tijdens de training hebben zij theoretische kennis opgedaan met betrekking tot wetgeving, risico’s, explosiegevaar vallend onder ADN, beschermingswijzen tegen ontploffingsgevaar, gebieden met ontploffingsgevaar aan boord van schepen, eisen aan de elektrische installaties en documentatie en inspectie van de elektrische installaties.

Werkwijze

Na dit gesprek zijn we naar boord gegaan van de Mobil Service 39, van A. Nobel uit Zwijndrecht. Aan boord hebben wij onze werkwijze laten zien. Zowel het gesprek als het bezoek aan de Mobil Service 39 is ontspannen verlopen.

Vertrouwen

We zien het oordeel en de uiteindelijke erkenning met het volste vertrouwen tegemoet. We danken Huibert Nobel hartelijk voor het beschikbaar stellen van de Mobil Service 39. Wilt u meer weten over onze certificeringen? Neem dan contact met ons op.

Van der Wal Elektrotechniek - inspectie leefomgeving en transport
Van der Wal Elektrotechniek - inspectie leefomgeving

Heeft u vragen over dit artikel?

Johan vertelt u er graag meer over!

Stuur een mail →